Biznes Inkubator

Biznes Inkubator Fundacji LEGAL POLAND - inkubator przedsiębiorczości zapewniający wsparcie przedsiębiorcy przy utworzeniu, dostosowaniu i rozwinięciu biznesu w Polsce za pomocą instrumentów organizacyjnych, prawno-podatkowych i legalizacyjnych.

Biznes Inkubator Fundacji LEGAL POLAND — inkubator przedsiębiorczości zapewniający wsparcie przedsiębiorcy przy utworzeniu, dostosowaniu i rozwinięciu biznesu w Polsce za pomocą instrumentów organizacyjnych i prawno-podatkowych. Biznes Inkubator LEGAL POLAND umożliwia efektywny i zrównoważony rozwój przedsięwzięć gospodarczych “pod parasolem” Fundacji LEGAL POLAND oraz w ramach jej struktur — jako zorganizowana część przedsiębiorstwa Fundacji. Taka forma działalności gospodarczej pozwala na maksymalne skrócenie etapu organizacyjnego związanego z uruchomieniem firmy a także w dużym stopniu ogranicza ryzyko działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia Biznes Inkubatora Fundacji LEGAL POLAND korzystają z optymalnych rozwiązań organizacyjnych, księgowych i prawnych — co ma ogromny, pozytywny wpływ na rozwój nowopowstałych firm albowiem przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na samej aktywności gospodarczej mając zabezpieczone zaplecze organizacyjne oraz prawno-podatkowe.   

Pre-inkubacja polega na:

  • użyczenu osobowości prawnej LP dla nowego przedsiębiorstwa (LPU), włączając to przedsiębiorstwo w struktury inkubatora, w celu testowania lub rozwoju pomysłu biznesowego w realiach polskiego rynku;
  • księgowe/podatkowe wsparcie/optymalizacja procesów organizacyjnych;
  • wsparcie prawne;
  • dostęp do systemu zarządzania LPU (konta bankowe, system zarządzania procesami CRM inne);
  • indywidualne podejście do legalizacji cudzoziemskich przedsiębiorców pozostających pod parasolem inkubatora (LPU), w tym także rejestracja dokumentów pracowniczych niezbędnych do wydania wizy/karty pobytu w Polsce.

К сожалению, мы сейчас не в офисе. Вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, когда мы вернемся к работе?

Пожалуйста, введите ваш номер телефона:
Ваш номер телефона не будет использоваться в маркетинговых целях или передан. Только для звонка.