Usługi prawne

Centrum Prawnicze Legal Poland świadczy profesjonalną pomoc prawną oraz usługi księgowe dla wszelkich osób fizycznych lub prawnych. Usługi prawne stanowią specjalizację multidyscyplinarnej platformy biznesowej Legal Poland koncentrują się na prawnej obsłudze firm.

Centrum Prawnicze Legal Poland świadczy profesjonalną pomoc prawną oraz usługi księgowe dla wszelkich osób fizycznych lub prawnych. Usługi prawne stanowią specjalizację multidyscyplinarnej platformy biznesowej Legal Poland i koncentrują się na prawnej obsłudze zagranicznych przedsiębiorców przenoszących swoje firmy lub organizujących swój biznes w Unii Europejskiej, w Rzeczypospolitej Polskiej. Centrum Prawnicze Legal Poland oferując określone rozwiązania prawne uwzględnia uwarunkowania podatkowe i księgowe, co pozwala na zaproponowanie Klientom optymalnych, legalnych i bezpiecznych rozwiązań.

Legal Poland skupia wykwalifikowanych prawników, radców prawnych, adwokatów, reprezentujących interesy Klientów w sądach, urzędach państwowych, podczas negocjacji, audytów, optymalizacji podatkowej i innych okolicznościach, które wymagają pomocy ekspertów prawnych.

Specjalizacja Centrum Prawniczego Legal Poland

PRAWO KOPRPORACYJNE (FIRMOWE)

Zakładanie/rejestracja firm (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe, i in.), restrukturyzacja, likwidacja spółek, przygotowanie rozwiązań optymalizujących opodatkowanie na etapie zakładania spółki oraz w trakcie działalności operacyjnej. Ekspertyzy prawne, stała obsługa prawna firm oraz ich organów, fuzje, restrukturyzacja i upadłość, przekształcanie spółek, audyt ekonomiczny (Due Diligence).

PRAWO IMIGRACYJNE

Kompleksowa realizacja wszystkich procedur związanych z imigracją do Polski, zwłaszcza obsługa legalizacji biznesu, pracy lub pobytu cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowanie wniosków o pobyt stały, o obywatelstwo, pozwolenia na pracę, oświadczenia na pracę, legalizacja pobytu i pracy członków zarządu spółek, „niebieskie karty” dla wysokokwalifikowanych pracowników, rejestracja spółek zagranicznych w Polsce oraz inne procedury prawno-administracyjne.  

PRAWO AUTORSKIE I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Licencje. Patenty. Patenty europejskie. Znaki handlowe. Własność przemysłowa. Prawo autorskie oraz własności intelektualnej. Ochrona praw autorskich włącznie z procesami sadowymi o ochronę praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Prawo pracy z elementami projektów autorskich, licencji transgranicznych zgodnie z umowami międzynarodowymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

PRAWO UMÓW (KONTRAKTÓW)

Pomoc prawna przy zawieraniu lub rozwiązywaniu umów, ekspertyzy prawne różnych dokumentów i aktów prawnych, przygotowanie listów intencyjnych, projektów umów (nazwanych i nienazwanych), ogólne warunki umów i innych aktów prawnych. Analiza i wykładnia umów i skutków prawnych wynikających z podpisanych umów, odpowiedzialność kontraktowa stron umowy, prowadzenie rozmów negocjacyjnych, ugody, mediacje.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH

Doradztwo w zakresie problemów związanych z zatrudnieniem, pracowniczych lub niepracowniczych form zatrudnienia. Przygotowanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umów o praktyki absolwenckie i innych.

Zatrudnienie cudzoziemców. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców. Ustalenie rezydencji podatkowej zgodnie z regułami wymaganymi przez prawo podatkowe.

Spory pracownicze przed sądami pracy. Spory z ZUS (przesądowe i sądowe). Zaskarżanie decyzji organów w sprawach należności publicznoprawnych (US, ZUS).

WINDYKACJA

Odzyskiwanie długów indywidualnych. Odzyskiwanie masowych wierzytelności także bez prowizji. Sprawdzenie kondycji płatniczej kontrahenta, dłużnika. Procedury windykacyjne w 100% zgodne z prawem przy wykorzystaniu instrumentów prawnych.

SPRAWY SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE, ARBITRAŻ

Prawnicy Legal Poland szczegółowo analizują czy wystąpienie do sądu cywilnego albo administracyjnego przyniesie odpowiedni rezultat z punktu widzenia najlepiej pojmowanych interesów naszych Klientów. Reprezentacja interesów Klientów w sądach, sądach administracyjnych, sądach polubownych (arbitraż) w postępowaniu egzekucyjnym (przed komornikiem) przed urzędami państwowymi, organami podatkowymi, pomoc w prowadzeniu negocjacji, mediacje.

PRAWO PODATKOWE I CELNE

Ekspertyzy podatkowe. Optymalizacja podatkowa (doradztwo w zakresie podatku dochodowego, VAT, akcyzy, podatków lokalnych). Spory z organami podatkowymi i celnymi. Reprezentowanie interesów Klientów przed organami podatkowymi lub celnymi. Zaskarżanie decyzji wymiarowych organów kontrolujących.

PRAWO RODZINNE

Umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), separacje, rozwody, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, podział majątku wspólnego, testamenty, spadki i podziały majątku.

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

Sprawy sądowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowań.

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

Umowy dotyczące nieruchomości. Umowa o roboty budowlane (inwestor, generalny wykonawca). Umowy z podwykonawcami robót budowlanych, budowlana umowa o dzieło. Prawne przygotowanie procesów inwestycyjnych w procesie budowlanym. Spory sądowe, negocjacje, mediacje.

Konsultacje w zakresie prawa administracyjnego związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców. Ekspertyzy z zakresy prawa nieruchomości. Przygotowanie innych umów dotyczących nieruchomości.

PRAWO KARNE I KARNO SKARBOWE

Obrona w sprawach karnych w sprawach z oskarżenia publicznego lub prywatnego, obrona w sprawach karno-skarbowych. 

Karno prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.