Usługi podatkowo – księgowe

Księgowo - podatkowy departament Legal Poland świadczy usługi w zakresie prowadzenia księgowości, kadr i płac dla firm oraz dla osób fizycznych, zgodnie z prawem optymalizacji podatkowej. Wspomagając znalezienie najlepszych rozwiązań dla każdego Klienta, m.in. poprzez konsultacje prawno-podatkowe.

Księgowo – Podatkowy Departament Legal Poland świadczy usługi w zakresie prowadzenia księgowości i kadr firm: osób fizycznych i prawnych, zgodnej z prawem optymalizacji podatkowej. Zważywszy na główną domenę świadczonych usług tj. prawnych i podatkowych rozwiązań dla zagranicznych firm (spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych i in.) i działalności gospodarczej osób fizycznych na terytorium Polski – Legal Poland skupia wyspecjalizowanych ekspertów z dziedziny podatkowej prawnej i handlowej, co umożliwia znalezienie najlepszych rozwiązań dla każdego Klienta.

W zakresie usług oferowanych przez Legal Poland mieszczą się:

Księgowość/optymalizacja podatkowa

 • usługi finansowe i konsultingowe;
 • usługi w zakresie optymalizacji obciążeń publicznoprawnych;
 • usługi księgowe (prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgo przychodów i rozchodów, zgodnie z ustawa o rachunkowości)
 • opracowanie najkorzystniejszego schematu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w celu legalnej optymalizacji obciążeń publicznoprawnych w tym podatkowych;
 • konsultacje księgowe i podatkowe;
 • audyt rachunkowy lub organizacyjny;
 • sprawozdanie finansowe;przygotowanie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • przygotowanie rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i przygotowanie informacji dodatkowej i objaśnień;
 • przygotowanie i złożenie sprawozdania CIT-8 do urzędu skarbowego;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • przygotowanie i złożenie miesięcznych albo kwartalnych sprawozdań VAT;
 • przygotowanie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, itd;
 • przygotowanie i składanie deklaracji ZUS;
 • prowadzenie rachunkowości sprawozdawczej zgodnie z prawem podatkowym;
 • przygotowanie sprawozdania o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników;
 • uczestniczenie w kontroli skarbowej lub kontroli ZUS łącznie z reprezentowaniem interesów Klienta w postępowaniu sadowym lub sądowo-administracyjnym

Kadry i płace – optymalizacja procesów kadrowo-płacowych

 • sporządzanie listy płac;
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (BHP, medycyna pracy, itp.)
 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy, wypowiedzenia, rozwiązania umów);
 • przygotowanie i składanie zawiadomień do ZUS (przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę, zwolnieniach chorobowych, urlopach) informacja dla ubezpieczonych pracowników na drukach ZUS RMUA;
 • sporządzanie dokumentów płatniczych do ZUS;
 • kontrola aktualności obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP
 • przygotowanie informacji płacowych;
 • rozliczanie wynagrodzeń odpowiednio do obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego (przygotowanie i rozliczanie umów o prace i umów cywilnoprawnych).
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • rozliczanie składek ubezpieczeniowych;
 • przygotowanie dokumentów sprawozdawczych na potrzeby kontroli skarbowej (PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR)
 • rozwiązywanie problemów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców (pozwolenie na pracę cudzoziemców, najkorzystniejsze warianty opodatkowania z uwzględnieniem rezydencji podatkowej i innych aspektów)
 • pomoc księgowo-kadrowa w sprawach związanych z kontrolami uprawnionych organów (Państwowa Inspekcja Pracy, Służby imigracyjne, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych a także reprezentowanie interesów Klientów przed organami kontrolującymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi)
Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.